logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางอาทิตยา สนประเทศ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางอาทิตยา สนประเทศ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายอินเจน การชะนะ ประธานกรรมการ นางวัลณา เหมือนเพชร ผู้จัดการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านสายใจไทยในเขตนิคมสวรรคโลก เพื่อรับฟังปัญหา และอุปสรรคของสมาชิก พร้อมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่ดังกล่าวด้วยอ่าน 181 เวลา