logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังนักรบกล้า ร่วมพัฒนาสายใจไทย” หลักสูตร 1 การสร้างพลังองค์กร สู่การขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ณ เลิฟวิว รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังนักรบกล้า ร่วมพัฒนาสายใจไทย” หลักสูตร 1 การสร้างพลังองค์กร สู่การขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ณ เลิฟวิว รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยการนำระบบสหกรณ์มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่นิคมสวรรคโลก ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเน้นการทำงานร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด ที่เป็นสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 60 คนพร้อมกันนี้ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสหกรณ์กับการพัฒนาสู่ความเป็นอยู่ของสมาชิก”โดยมีนายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นางอาทิตยา สนประเทศ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพบปะผู้เข้ารับการอบรม

อ่าน 168 เวลา