สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วันที่ 12 มกราคม 2561นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารธุรกิจสหกรณ์และการเงินสหกรณ์”

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารธุรกิจสหกรณ์และการเงินสหกรณ์” และได้ให้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เทคนิค วิธีการ การนำเสนอผลการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 25 ม.ค. 61 โดยมีนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่าน 156 เวลา