logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมบันทึกความร่วมมือโครงสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชี ร่วมกับผู้แทน 7 หน่วยงาน โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมบันทึกความร่วมมือโครงสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชี ร่วมกับผู้แทน 7 หน่วยงาน โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อประสานความร่วมมือบุคลากรของหน่วยงานร่วมการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบเงินได้ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และนำข้อมูลบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดหารสหกรณ์ได้

อ่าน 158 เวลา