logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 กันยายน 2661 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายสุรชัย ศิริมัย นายกสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และคณะ

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายสุรชัย ศิริมัย นายกสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และคณะ ในโอกาสเข้าพบและร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 542 เวลา