logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 กันยายน 2561 นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.AMMi TAKAAKI ผู้นำคณะสหกรณ์การเกษตร JA-HADANO และคณะจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.AMMi TAKAAKI ผู้นำคณะสหกรณ์การเกษตร JA-HADANO และคณะจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับสหกรณ์ไทย ในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2561 ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตร JA-HADANO ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนภาพวาดระหว่างเด็กนักเรียนไทยและญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา โดยร่วมกับโรงเรียนวัดหนองแก และโรงเรียนวัดหนองปรง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเข้าย้อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย

อ่าน 391 เวลา