logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มิถุนายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  อ่านต่อ

 

อ่าน 99 เวลา