logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 กรกฏาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมกนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่าน 359 เวลา