logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 มกราคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และคณะให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของกรมที่ตั้งไว้

อ่าน 184 เวลา