logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

12 มกราคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมรกต พีธรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายมรกต พีธรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ทั่วประเทศเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ให้สหกรณ์เป็นองค์กรในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิก ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 171 เวลา