logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 สิงหาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดริ้วขบวน ณ บก.ทภ.1 อัญเชิญเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทองพานพุ่มเงิน) ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดริ้วขบวน ณ บก.ทภ.1 อัญเชิญเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทองพานพุ่มเงิน) ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต จากนั้น นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 287 เวลา