logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 กันยายน 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายนิติ ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายนิติ ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด โดยมีนายสุภาพ ทองจารึก ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปถึงความเป็นมา และการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งสหกรณ์ฯ มีความโดดเด่นเชิงประจักษ์ด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่สมาชิก อย่างมีคุณภาพโดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมทางธุรกิจของสมาชิกได้ถึง 100 % จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์รวบรวมน้ำยางดิบสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด ซึ่งสามารถรวบรวมน้ำยางจากสมาชิกได้กว่า 20 ตัน ต่อวัน สามารถช่วยให้สมาชิกขายน้ำยางได้ในราคายุติธรรม ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก

อ่าน 448 เวลา