logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 กันยายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ และการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 280 เวลา