logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 มิถุนายน 2561 นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าว กข 43 และนาแปลงใหญ่ ของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าว กข 43 และนาแปลงใหญ่ ของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสมาชิกปลูกข้าวกข 43 และผลผลิตข้าวกข 43 ที่สหกรณ์ผลิตขึ้นนั้น ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าประสานกับโรงสีเอกชนเข้ามารับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปเป็นข้าวสาร และวางจำหน่ายในห้างโมเดินเทรด ขณะนี้กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นการดูแลสุขภาพ โอกาสนี้ นางสาวเยาวรัตน์ เรืองศาสตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวปรานอม จันใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์้กว่า 200 คน ร่วมให้การต้อนรับ

อ่าน 125 เวลา