logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 สิงหาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จริงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จริงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวทั้งในการวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง พร้อมทั้งในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกรโดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างและพร้อมเข้าไปช่วยเหลือเรื่องอาชีพทันที 11 สิงหาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จริงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวทั้งในการวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง พร้อมทั้งในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกรโดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างและพร้อมเข้าไปช่วยเหลือเรื่องอาชีพทันที โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดอพยพสัตว์ อ.วารินชําราบ เพื่อเยี่ยมชมการดําเนินการของจุดอพยพสัตว์ และมอบเสบียงสัตว์/ถุงยังชีพ ให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยด้วย

อ่าน 230 เวลา