logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 พฤศจิกายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายศักดา ขันติพะโล ประธานกรรมการสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด นายเสน่ห์ ชัยเนตร ประธานกรรมการสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด และนายสันติ วิโรจน์บริสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายศักดา ขันติพะโล ประธานกรรมการสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด นายเสน่ห์ ชัยเนตร ประธานกรรมการสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด และนายสันติ วิโรจน์บริสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด และคณะกรรมการ นำโดยนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ พร้อมกันนี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำให้ผู้บริหารสหกรณ์ น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการบริหารสหกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 304 เวลา