logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มิถุนายน 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับฟังการนำเสนอ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมรับฟังการนำเสนอ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จากตัวแทนกลุ่มผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อนำข้อเสนอไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด่อไป ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

อ่าน 115 เวลา