logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กรกฎาคม 2561นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอรุณ แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอรุณ แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด โดยได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำในการทำงาน โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ ที่รองรับความต้องการของสมาชิก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ทั้งนี้ สหกรณ์ดังกล่าวมีความโดดเด่นในด้านการให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกและสหกรณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์ Line Facebook และ Application อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ ผ่านระบบการประเมินเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ภายใต้ชื่อ Magic Mirror Online ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

อ่าน 162 เวลา