logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 มิถุนายน 2561 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธเปิด และให้การต้อนรับ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อ่าน 112 เวลา