logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมเขต 1,2 ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และคณะ มาศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารการดำเนินธุรกิจของศูนย์ธุรกิจการเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมเขต 1,2 ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และคณะ มาศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารการดำเนินธุรกิจของศูนย์ธุรกิจการเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีสหกรณ์ในจ.อยุธยาและอ่างทอง ได้ซักถามปัญหาและขอความคิดเห็นในการแก้ใขปัญหาของสหกรณ์ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมท่าเรือของชุมนุมสหกรณ์ฯ ที่ใช้ในขนส่งสินค้าทางเรืออีกด้วย จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด จ.ลพบุรี เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสม

อ่าน 209 เวลา