logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 สิงหาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจที่ 5,6,7 ร่วมกันรับมอบที่ดินแปลง 488 ในโครงการจัดสรรพัฒนาที่ดิน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจที่ 5,6,7 ร่วมกันรับมอบที่ดินแปลง 488 ในโครงการจัดสรรพัฒนาที่ดิน  ตามพระราชประสงค์หุบกะพงจากครอบครัวหอมเมือง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีทายาท 8 ครอบครัว ที่ได้ย้ายมาจากแปลงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทราย หุบกะพงด้วยความสมัครใจ พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้มอบที่ดินส่วนหนึ่ง และร่วมกับชาวบ้านเพื่อลงเสาร์เอกในการสร้างบ้านหลังใหม่ ทั้งนี้ ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนของกรม เพื่อเข้ามาดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หุบกะพง ให้มีความกินดีอยู่ดีอีกด้วย

อ่าน 268 เวลา