logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 เมษายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามการแก้ไขปัญหาตั๋วปุ๋ย เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมเร่งรัดติดตามผล พร้อมกันนี้ได้เชิญสหกรณ์จังหวัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามการแก้ไขปัญหาตั๋วปุ๋ย เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมเร่งรัดติดตามผล พร้อมกันนี้ได้เชิญสหกรณ์จังหวัด และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุม กพน.2

อ่าน 131 เวลา