logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 พฤศจิกายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมแก้ไขปัญหาปลาสลิดล้นตลาดของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมแก้ไขปัญหาปลาสลิดล้นตลาดของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยในเบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์จะพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อสำหรับให้สหกรณ์ไปรวบรวมปลาสลิดจากสมาชิกสหกรณ์ เพื่อนำมาแปรรูปและใช้กลไกของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เป็นช่องทางการตลาด ในกระจายปลาสลิดไปจำหน่ายให้กับสหกรณ์และสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคต่อไป โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ และผู้ที่กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

อ่าน 327 เวลา