logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 มิถุนายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับเชิญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารกิจการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิก แก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 70 คน ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่าน 94 เวลา