logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 มกราคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่าน 159 เวลา