logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 เมษายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อม และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาตั๋วปุ๋ย ร่วมกับสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อม และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาตั๋วปุ๋ย ร่วมกับสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 169 เวลา