logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 เมษายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์และของกรมส่งเสริมการเกษตร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์และของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

อ่าน 179 เวลา