logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 กันยายน พ.ศ.2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 15,16 นายสุริยะ คำปวง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 15,16 นายสุริยะ คำปวง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน โดยมีนายสมเกียรติ ส่วนบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำเสนอข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

อ่าน 229 เวลา