logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มิถุนายน 2561 นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561

นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 โดยมี นายวีระ ดวงคำสมเพ็ชร พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ซึ่งถูกรางวัลที่ 2 ได้รับมอบรถยนต์ Toyota Yaris จำนวน 1 คัน ณ อาคาร 5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่าน 164 เวลา