logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มิถุนายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมให้กำลังใจสหกรณ์ที่นำสินค้ามาจำหน่าย โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมเปิดเป็นจุดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมให้กำลังใจสหกรณ์ที่นำสินค้ามาจำหน่าย โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมเปิดเป็นจุดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน โดยจะเปิดให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในทุกวันศุกร์ โดยเริ่มจำหน่ายครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

อ่าน 95 เวลา