logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 ธันวาคม 2560 เวลา 09:20 น. พณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 800 ราย

เวลา 09:20 น. พณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 800 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านหนองกุด ตำบลหนองกุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง ต่อจากนั้นได้เดินทางไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังเพื่อเยี่ยมเยือนรับฟังปัญหาและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนและนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด โดยมีนางสาวสมจิต ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ

อ่าน 208 เวลา