logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 ธันวาคม 2560 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องฝึกอบรม 602 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยได้บรรยายในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริการการเงินการลงทุน แก่เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้าแผนกการเงิน และผู้จัดการฝ่ายการเงิน รวม 40 คน

อ่าน 198 เวลา