logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุนของสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุนของสหกรณ์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์กำกับ ความเสี่ยงด้านเครดิตเกี่ยวกับการให้สหกรณ์นำเงินไปฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 151 เวลา