logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 มกราคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมฯ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ และนายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ และพนักงานสหกรณ์จังหวัดตากร่วมกิจกรรม "โครงการ สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 6 "

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมฯ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ และนายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ และพนักงานสหกรณ์จังหวัดตากร่วมกิจกรรม "โครงการ สหกรณ์รวมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 6 " ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่หละคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยร่วมกันมอบสิ่งของอุปกรณ์คลายหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สนามเด็กเล่น และร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยมีพันตำรวจโท สำเนียง องค์การ นายตำรวจนิเทศน์ สบ.2 เป็นผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 34 ร่วมเป็นเกียรติและการให้การต้อนรับ โรงเรียนดังกล่าวเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 84 คน ครู 5 คน ประชาชนโดยรอบประมาณ 400 คน พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบากห่างไกล ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา และการดำรงชีพ

อ่าน 216 เวลา