logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาสนับสนุนการสหกรณ์ นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ร่วมด้วยสหกรณ์การเกษตรเมือง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว เพื่อติดตามการช่วยเหลือและให้กำลังใจ

 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาสนับสนุนการสหกรณ์ นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ร่วมด้วยสหกรณ์การเกษตรเมือง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว เพื่อติดตามการช่วยเหลือและให้กำลังใจ พร้อมพบปะให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์และประชาชนพื้นที่น้ำท่วม จำนวน 3 จุด ได้แก่ บ้านนาโต๊ะหมิง บ้านบางรัก ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง และบ้านย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว ซึ่งประสบอุทกภัย พืชสวนทางด้านการเกษตร สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน น้ำท่วมขัง และได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน 300 ชุด

อ่าน 220 เวลา