logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยปีนี้จะเน้นกระเช้าของขวัญที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพจากสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศ เน้นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลและบำรุงสุขภาพ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสังข์หยด อาหารแปรรูป สมุนไพร นมพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย และสินค้าหัตถกรรม ภายใต้แนวคิด “กระเช้าสหกรณ์ แทนความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ”ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น.- 19.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ อาคาร3 ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 02 281 3095 ต่อ 157 หรือ 06 2610 7842 หรือดูรายละเอียดในเวปไซด์ www.cpd.go.th สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป บริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพมหานรและปริมณฑล นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ ผ่านระบบ E-Commerce โดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดจำหน่ายผ่านเวปไซด์ www.coop-mart.com  ซึ่งเป็นเวปไซด์ที่เปิดพื้นที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เปิดร้านค้าออนไลน์ และอีกช่องทางคือ www.coopshopth.com ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีเจ้าหน้าที่คัดเลือกกระเช้าสินค้าสหกรณ์ขึ้นมาจัดแสดงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อ

อ่าน 188 เวลา