สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสมบัติ เมฆทรงกรด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 นายสหนณ ชัยนันท์ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสมบัติ เมฆทรงกรด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,8 นายสหนณ ชัยนันท์ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ที่ประสบอุกภัย เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพในการแก้ไขเบื้องต้น จำนวน 3 จุด ได้แก่ บ้านท่าเนียง ตำบลเกาะนางคำ บ้านท่าเตียน อำเภอปากประยูน และบ้านหาดไข่เต่า อำเภอบางแก้ว

อ่าน 182 เวลา