logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผอ.กพน. นายสมบัคิ เมฑทรงกรด ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมทีงานจากสนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผอ.กพน. นายสมบัคิ เมฑทรงกรด ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมทีงานจากสนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อให่กำลังใจ และเยียวยาเบื้องต้นโดยการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอ.ปากพะยูน และอ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

อ่าน 106 เวลา