logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเฝ้ารับสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแสดงผลงานนักเรียน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ฯ

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเฝ้ารับสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแสดงผลงานนักเรียน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ฯ ณ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

อ่าน 145 เวลา