logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

4 มิถุนายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตข้าว ระดับประเทศ" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตข้าว ระดับประเทศ" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัติร์ไทย และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการข้าว เพื่อให้ประชาชนรำลึกถึงความสำคัญของข้าว รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติชาวนาในฐานะกระดูกสันหลังของชาติ และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจร ภายในงานได้มีพิธีมอบโล่ห์รางวัลการประกวดนวัตกรรมข้าวและชาวนาดีเด่นให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดในสาขาต่างๆ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับ Model ห่วงโซ่การผลิตข้าว กข43 สหกรณ์นำร่อง 8 แห่งที่พร้อมผลิตข้าวกข43 รวมถึงจุดเด่นของการจัดการบริหารจัดการการผลิตข้าว กข43 ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 อีกทั้งยังมีการจัดแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการใช้ประโยชน์ การสาธิตเมนูอาหารที่รังสรรค์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง และยังมีสินค้าหลากหลายจำหน่ายภายในงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ณ กรมการข้าว เกษตรบางเขนกลาง กรุงเทพมหานคร

อ่าน 271 เวลา