logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 ตุลาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 462 เวลา