logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มิถุนายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรม และนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 4,5 ร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรม และนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 4,5 ร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุกที่ดินในโครงการฯและอ่างเก็บน้ำ และปัญหาผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามพระราชประสงค์ฯ  นอกจากแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้มีโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคให้กับชาวบ้านซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาต้นทุนสูง ทั้งต้นทุนอาหารสัตว์ และต้นทุนการบริหารจัดการ จึงได้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคไปศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ซึ่งทางศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพงเข้ามาแนะนำในการหาตลาดมารองรับ เพื่อกระจายผลผลิตผักอินทรีย์ไปสู่ตลาดภายนอกชุมชนในอนาคตต่อไป

อ่าน 127 เวลา