logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 มกราคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีนายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก นายวิเชียร จังก๋า ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด นำเสนอข้อมูลและให้การต้อนรับ

อ่าน 148 เวลา