logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 เมษายน 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีนาย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่นำสินค้ามาร่วมจำหน่าย จัดงานโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560

อ่าน 295 เวลา