logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 เมษายน 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี 2560 ระดับเขตตรวจราชการ ครั้งที่ 2 

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี 2560 ระดับเขตตรวจราชการ ครั้งที่ 2 (เขตตรวจราชการที่ 3,9) ณ ห้องประชุมพิมจันทร์ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

อ่าน 460 เวลา