logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 5 เมษายน 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรนครนายก

 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรนครนายก ดำเนินงานโดยสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด และตรวจเยี่ยมชมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัย ณ บ้านวังพะเนียด ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีนางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดนครนายก และคณะกรรมการดำเนินงานและ ฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัดให้การต้อนรับ

 

อ่าน 229 เวลา