logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 มีนาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตลาดสินค้าเกษตรกรที่ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ คณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตลาดสินค้าเกษตรกรที่ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีโดยได้ให้เตรียมแผน 3 เรื่องคือ การปรับปรุงพื้นที่ี่ แผนการจัดการสินค้าโดยให้มีสินค้าอย่างต่อเนื่อง และ แผนการจัดการบริหารตลาด ต่อจากนั้นเดินทางไปที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีความก้าวหน้าไปมาก สำหรับสินค้าที่โดดเด่นได้แก่ กล้วยหอม ละมุด มะนาว ตาลโตนด และชมพู่เพชรโดยเน้นย้ำเพิ่มเติมในเรื่องการจัดการอาชีพของเกษตรกร การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และให้จำหน่ายสินค้าแบบค้าส่งอีกด้วย ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวอย่างสมบูรณ์ได้ ภายในเดือนเมษายนนี้

อ่าน 228 เวลา