logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 มีนาคม 2560 นายเชิดชัย. พรหมแก้ว. รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติ "แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

 นายเชิดชัย. พรหมแก้ว. รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติ "แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560" และมอบโล่/ใบประกาศ ผลการประเมินการบริหารเงิน กพส. ประจำปี 2559 ให้กับจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 40 จังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการใช้ กพส. เป็นเครื่องมือพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมแกรนด์เสมา โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีและก่อนเปิดการสัมมนาได้ให้ผู้เข้าสัมมนาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

อ่าน 232 เวลา