logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 มีนาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์พื้นที่ 1 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์พื้นที่ 1 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ภาตใต้ชืองาน "4 ทศวรรษ เจิดจรัส สอ.สธ." พร้อมร่วมพิธีสงฆ์ โดยมี นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการ สอ.ศธ. พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ

อ่าน 278 เวลา