logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบรางวัลโครงการกิจกรรมตลาด ประจำปี 2559 สำหรับผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันบางจาก 

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบรางวัลโครงการกิจกรรมตลาด ประจำปี 2559 สำหรับผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันบางจาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในงานนี้ มีปั๊มชุมชนของสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานีบริการน้ำมันดีเด่น มีการบริหารงานที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 38 แห่ง เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

อ่าน 228 เวลา